Opinie na temat lokat bankowych bywają dość zróżnicowane, wiele osób wychodzi więc z założenia, że nie mogą być one konkurencją nie tylko dla inwestowania na giełdzie, ale również dla odkładania pieniędzy na koncie oszczędnościowym. Czy rzeczywiście jest to prawda?

Lokata a konto oszczędnościowe – podobieństwa

Mówiąc o podobieństwach pomiędzy oboma produktami bankowymi w pierwszej kolejności zwracamy uwagę na niewielki stopień ryzyka, z jakim związane jest oszczędzanie. Tak w jednym, jak i w drugim przypadku nie podejmujemy żadnych niebezpiecznych decyzji, a mimo to możemy mieć pewność, że nie tylko nie utracimy naszych pieniędzy, ale również zyskamy dodatkowe przychody. Zbieżność dotyczy także czasu oczekiwania na zyski, tak w przypadku jednego, jak i drugiego produkty jest on bowiem dość długi. Osoby niecierpliwe mogą mieć wrażenie, że ich oszczędności się marnują, wytrwali inwestorzy z pewnością docenią jednak to, że czas działa na ich korzyść. Podobieństwem jest również stosunkowo niewielkie ryzyko związane z rezygnacją z oszczędzania. Zerwanie lokaty bankowej grozi dziś co najwyżej utratą odsetek, a i konto oszczędnościowe coraz częściej można zamknąć w dowolnym momencie nie obawiając się poważniejszych konsekwencji takiego kroku.

Różnice pomiędzy lokatami i kontami oszczędnościowymi

Najważniejsza różnica pomiędzy lokatami bankowymi oraz kontami oszczędnościowymi dotyczy czasu obowiązywania obu produktów bankowych. Podczas gdy lokaty są zawsze terminowe, konto możemy prowadzić przez całe życie. Różnice obserwujemy także w odniesieniu do oprocentowania, w przypadku lokat zawsze jest ono bowiem nieznacznie wyższe. Zmienna jest tez kapitalizacja odsetek. W zależności od rodzaju konta oszczędnościowego może być ona dzienna lub miesięczna, tymczasem w zdecydowanej większości lokat bankowych mamy z nią do czynienia na koniec okresu oszczędzania. Mówiąc o różnicach warto też wspomnieć o formie oprocentowania. Na kontach oszczędnościowych obowiązuje oprocentowanie zmienne, lokaty bankowe są zaś dostępne zarówno z oprocentowaniem zmiennym, jak i stałym. Co ciekawe, posiadanie w danym banku lokaty terminowej wcale nie przeszkadza w jednoczesnym prowadzeniu konta oszczędnościowego i aktywnego gromadzenia na nim środków finansowych.

Comments

There are no comments on this post.