Dzisiejsze czasy niestety nie należą do najpewniejszych. Choć nie grożą nam wojny czy totalne krachy finansowe, cały czas musimy myśleć o naszej przyszłości, która potrafi być niepewna ze względu na złą sytuację na rynku pracy. Dlatego właśnie większość z nas stara się zabezpieczać na ewentualność chwilowej utraty pracy. Dlatego właśnie oszczędzamy. Niektórzy tego nie robią i stawiają na kredyt gotówkowy po czym mają duże problemy. Własne oszczędności zawsze pozwolą nam przetrwać najcięższy okres. To zdecydowanie lepsze wyjście niż liczenie na pożyczkę od znajomych, kredyt lub mannę z nieba. Myślenie o sobie i swojej rodzinie to dzisiaj bardzo ważna cecha, która pozwala nam spać spokojnie. Do oszczędzania trzeba się jednak przygotować merytorycznie.

Opracuj swój plan!

Oszczędzanie to nie tylko skarbonka czy sejf. Dobrze oszczędzanie to opracowanie planu, w którym bierzemy pod uwagę naszą zdolność finansową, sprawdzamy różne oferty i dopiero wtedy przeprowadzamy symulacje, na podstawie których decydujemy jaką podjąć decyzję. Na pewno do dobrych decyzji nie należy rzucenie wszystkiego na jedną szalę i zainwestowanie na przykład na giełdzie. Taka inwestycja może co prawda być dobrym strzałem, ale równie dobrze może być to strzał ostatni, przez który stracimy wszystkie oszczędności. Jeśli już chcesz inwestować - inwestuj część, część zaś odłóż na lokatę, która jest znacznie pewniejsza.

A może odrobina ryzyka?

Zwróć uwagę chociażby na lokaty strukturyzowane. To typ lokat, w których część pieniędzy inwestowana jest w ryzykowne instrumenty finansowe, jak chociażby giełda. Część zaś (większa) inwestowana jest na normalnej lokacie, przez co w razie niepowodzenia - powinieneś dostać taką samą kwotę, jaką wpłaciłeś. Jeśli zać Ci się poszczęści - wówczas wyciągniesz znacznie więcej. W przypadku takich lokat pieniądze przeważnie dzielone są w stosunku 20/80 - z przeważeniem kwoty idącej na tradycyjną lokatę. Dzięki temu zawsze mamy zabezpieczenie, ale i możliwość niezłego zysku.

Jeśli zaś nie kręci Cię aż takie ryzyko - lepiej zwrócić uwagę chociażby na lokatę progresywną. Na takiej lokacie oprocentowanie naszego konta zwiększa się z czasem. Początkowo jest niskie, ale z czasem bardzo mocno wzrasta. Wszystko po to, byś mógł w razie potrzeby w każdej chwili wypłacić pieniądze z lokaty. Oczywiście na każdej lokacie można to zrobić, ale przeważnie tracimy całość naszych odsetek. W przypadku lokaty progresywnej natomiast nie tracimy nic z naszych odsetek, które udało się nam zarobić na lokacie. To świetne rozwiązanie jeśli nie jesteś pewien czy nie będziesz musiał wcześniej wycofać pieniędzy. Spróbuj - nic na tym nie stracisz!

Lokata bankowa, może zostać założona wraz z kontem bankowym, co jest powszechnym rozwiązaniem do tego stopnia, że wielu klientom banków wydaje się, że jest to obligatoryjne. Nie jest to jednak prawdą; konto bankowe można założyć razem z lokatą, ale nie jest to warunek absolutnie konieczny. Niemniej jednak, wiele banków przekonywać może swoich klientów, że jest to istotne. Istotne, jest to owszem, ale głównie dla... samego banku. Czasem, korzystne także i dla samego klienta banku, ale by o tym się dowiedzieć, konieczne jest już indywidualne rozpatrzenie oferowanych przez bank możliwości nawiązania współpracy.

Głównym powodem, dla którego wielu klientów bankowych zastanawia się, czy połączyć lokatę z kontem jest większe oprocentowanie niż w porównaniu z uruchomieniem samej tylko lokaty bankowego. Tak oto, bardziej zostajemy związani z bankiem, ale rosną za to nasze szanse na zgromadzenie większych ilości kapitału. Najwyższe nawet oprocentowanie uśpić nie powinno jednak naszej czujności; zdarza się, że oferty przeznaczone są tylko dla określonej grupy klientów, jak przykładowo, dla klientów nowych. W licznych bankach, nowy klient może uruchomić samą tylko lokatę bankową, bez konieczności założenia także i konta. Niemniej jednak, po czasie trwania porozumienia, warunki często ulegają zmianie. Klient, przestaje być już klientem nowym, a jego oferta nie będzie już tak korzystna jak dotąd, z uruchomieniem jedynie lokaty. Z wielu ofert, skorzystać można tylko jeden raz, przy czym, zwykle dotyczą one tylko klientów w banku nowych. Istotne jest, by upewnić się, czy aby na pewno zdołamy jeszcze, kolokwialnie mówiąc, załapać się do korzystnej oferty, która nas interesuje. W wielu przypadkach, kiedy oferta już spełni oczekiwania klienta banku, do tego stopnia, że postanowi skorzystać z niej ponownie, czekać będzie na niego nie małe zdziwienie: aby uzyskać te same warunki dotychczasowej, satysfakcjonującej nas umowy, korzystne będzie założenie już w banku tym także i konta bankowego.

Koszt posiadania rachunku bankowego, czyli inaczej mówiąc konta, nie jest wysoki, ale bywa dość istotną przeszkodą, gdy intencją naszą jest pozyskanie możliwie jak największych korzyści z inwestowania. Koszta, nie są może duże, ale ukryć nie da się, że są one odczuwalne. Tym samym, rachunek bankowy może działać w niektórych przypadkach na zasadzie kotwicy, która ciągnie inwestycje w dół, niezależnie od siły napędowej lokaty. Warto zatem, poszukać rachunku, który będzie darmowy nie tylko w początkowym okresie posiadania porozumienia z określonym bankiem, ale przez cały tak naprawdę czas. Jeszcze przed podpisaniem umowy z bankiem, przysługuje nam prawo do zadawania pytań o absolutnie wszystko, co nas w danej chwili nurtuje. Wówczas, możemy wycofać się w dowolnym momencie, by spróbować szczęścia w innym banku lub pozostać w tym samym banku, ale jednocześnie, wybrać inną zupełnie lokatę, która spełniać będzie w większym stopniu nasze oczekiwania.

Zarabiać można na różne sposoby. Pierwszym i podstawowym sposobem jest bez wątpienia praca. Jeśli nie będziemy pracować, raczej powinniśmy się spodziewać tego, że nie będziemy zarabiać. Chyba że mamy tak dużo pieniędzy, że praca nie będzie nam potrzebna do tego, żeby utrzymać się z oszczędności, a oszczędności będą tak wysokie, aby nieustannie mieć odsetki, z których każdego miesiąca da się spokojnie wyżyć. Zarabianie wtedy jest czystą przyjemnością, bo właściwie nic nie trzeba robić, tylko rozsądnie korzystać odsetek. Oczywiście takie życie jest marzeniem każdego człowieka, niemniej jednak z rzeczywistością nie ma znów aż tak wiele wspólnego. Prawda jest bowiem taka, że najczęściej musimy pracować, i to ciężko, aby zarobić i aby w ten sposób móc powiązać koniec z końcem. Możemy jednak zarabiać nie tylko pracując, ale jeszcze dodatkowo, na kilka różnych sposobów. Jednym z tych sposobów jest bez wątpienia odkładanie pieniędzy na lokatę. Dzięki temu każdego miesiąca siłą rzeczy będziemy zmuszeni do oszczędzania. To po pierwsze. Po drugie, nasza oszczędność będzie mnożona, ponieważ lokata, w którą zainwestujemy, jest odpowiednio oprocentowana. Oznacza to, że każdego miesiąca nasze oszczędności wzrosną o określony odsetek, stopę procentową.

Bardzo wiele zależy od tego, jak wiele jesteśmy w stanie zainwestować na początku i ile włożymy środków na lokatę właśnie w tamtym momencie. Tak się bowiem składa, że im więcej mamy w pierwszym etapie zakładania najlepszej lokaty 2015 na www.moja-skarbonka.pl, tym jesteśmy w stanie więcej na niej zarobić, tym większy jest bowiem odsetek i większa oszczędność każdego kolejnego miesiąca. Odsetki naliczane są w trybie comiesięcznym (warto to sprawdzić, ponieważ nie każda lokata takiego typu naliczanie proponuje – jeśli jednak tak jest, jesteśmy prawdziwymi szczęściarzami), a co za tym idzie kwota powiela się każdego miesiąca i każde kolejne odsetki dolicza się do tej powiększonej kwoty. Niemniej jednak musimy mieć równocześnie świadomość tego, że na samej lokacie najczęściej nie da się zarobić wystarczająco dużo, aby na przykład starczyło nam na życie. Dlatego też powinniśmy brać to pod uwagę i jednocześnie nieustannie pracować. Takie rozwiązanie jest najlepsze, bo i daje najwięcej nie tylko satysfakcji, ale wymiernych efektów. Natomiast sama kwestia oszczędności jest bardzo ważna i trzeba się go uczyć właściwie bez przerwy po to, żeby móc nieustannie z tego czerpać korzyści. Bądźmy więc zadowoleni z tego, co robimy i działajmy oszczędnie oraz z głową – to przyniesie nam najlepszy zarobek.

Różnorodność instrumentów dłużnych, w tym obligacji, zmusza nas do koniecznych uogólnień polegających na tym, że skupiamy się na obligacjach typowych dla Polski to znaczy: sprzedawanych po cenie emisyjnej równej lub wyższej od wartości nominalnej, w których kupony są wypłacane po roku lub w wypadku obligacji trzyletnich kwartalnie.

Lokata depozytowa w banku również nie jest obarczona ryzykiem operacyjnym. Także ryzyko finansowe nie jest wysokie, o ile bank posiada gwarancje Skarbu Państwa. Podobnie jak w przypadku obligacji czy pożyczek dłużnych, dochodem z kapitału są tu odsetki (depozyt w zasadzie jest formą pożyczki dla banku). Przy lokatach długoterminowych odsetki zazwyczaj wypłacane są łącznie z wycofaniem wkładu depozytowego, natomiast ich naliczanie odbywa się przy zastosowaniu procentu składanego. Przez cały okres udostępnienia kapitału jego dawca nie osiąga korzyści. Wartość dochodowa obejmuje kapitał wyjściowy i skapitalizowane odsetki. Lokata depozytowa jest w naszym wypadku najbezpieczniejszą formą zainwestowania kapitału.

Porównując ze sobą różne formy zagospodarowania zasobów finansowych przy wykorzystaniu rachunku zmiennej wartości pieniądza, niezbędne jest przyjęcie dwóch podstawowych założeń. Po pierwsze wyjściowa wartość kapitału dla rozpatrywanych wariantów powinna być jednakowa. Po drugie okres obliczeniowy (czas zaangażowania kapitału) musi być identyczny. Różnice między wariantami, obok wspomnianych już form uzyskiwania korzyści finansowych (nadwyżka finansowa, odsetki, dywidendy, wzrost ceny rynkowej akcji) sprowadzają się do tego, czy możliwe jest reinwestowanie dochodów otrzymywanych w poszczególnych okresach, czy też nie. Praktycznie, brak możliwości reinwestowania dotyczy jedynie długoterminowej lokaty bankowej. Z teoretycznego punktu widzenia dopuszczalne jest jednak przyjęcie założenia o przeznaczaniu dochodów na cele konsumpcyjne i w tym przypadku problem reinwestycji w rachunku porównawczym w ogóle nie jest rozważany.

Podejmowanie decyzji o wyborze formy zagospodarowania zasobów finansowych z uwzględnieniem zmiennej wartości pieniądza w czasie opiera się na wykorzystaniu odpowiednich formuł matematycznych. Konstrukcja formuł zależy od tego czy posługujemy się techniką kapitalizacji czy techniką dyskontowania, to znaczy, czy określamy wartość przyszłą strumieni pieniądza, czy też ich wartość aktualną. Wartość przyszła jest to wartość kwoty pieniężnej uzyskanej z zainwestowanego kapitału wyjściowego w przyszłości, przy założeniu określonego systemu kapitalizacji odsetek otrzymywanych od tego kapitału.

Bez względu na to, jaki rodzaj oszczędzania nas interesuje, jakiegokolwiek byśmy się nie podjęli, będziemy już o krok dalej od tych osób, które powtarzają nieustannie, że chciałyby mieć więcej pieniędzy i posiadać oszczędności, ale nie są wystarczająco zmobilizowane do tego, by cokolwiek z tym fantem zrobić. To pierwsza rzecz. Drugą rzeczą jest fakt, że lokat, które są jedną z form oszczędzania, istnieje tak naprawdę całe mnóstwo. Co zatem zrobić, którą wybrać, aby przekonać się, że dokonało się najbardziej właściwego wyboru? Przede wszystkim umieć sobie odpowiedzieć na pytanie, w jakim celu zakładamy taką lokatę oraz na co konkretnie chcemy oszczędzić. Jedni mają plan bardziej krótkoterminowy, inni długoterminowy i nie oszczędzają na nic konkretnego, a chcą mieć raczej rezerwy gotówki na czarną godzinę. Tak czy inaczej jakiekolwiek nie byłyby nasze pobudki, powinniśmy pamiętać, że aby oszczędzać, trzeba to po prostu robić systematycznie, regularnie i z głową. Lokata bankowa wydaje się do tego celu stworzona idealnie.

Oszczędzanie na co dzień

Dzięki lokacie możemy oszczędzać na co dzień. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim to, że jeśli zdecydujemy się na typ lokaty, w której niejako zmuszeni jesteśmy do tego, aby każdego miesiąca dokładać jakąś kwotę, siłą rzeczy zaoszczędzimy. Takiego typy forma odkładania pieniędzy jest bardzo pozytywna również z innego względu. Decydując się na lokatę, która ma wyłącznie gromadzić środki, ale nie jest nastawiona na to, żeby je dokładać regularnie do konta, trzeba mieć świadomość, że oprocentowanie nie będzie znów aż tak wysokie. Natomiast jeśli zdecydujemy się na otworzenie konta, a konkretniej lokaty właśnie takiej, na którą każdego miesiąca będziemy musieli coś dokładać, choćby symboliczne pięćdziesiąt złotych, wówczas z całym przekonaniem oprocentowanie, jakie będzie nam oferowane, znacznie się zwiększy. Wówczas możemy obliczyć, w jakim czasie ile zaoszczędzimy, a jednocześnie, ile dodatkowo „zarobimy” dzięki odsetkom.

Oszczędzanie długoterminowe

Najlepszym długoterminowym oszczędzaniem jest właśnie takie, które zmusza nas do odłożenia każdego miesiąca określonej kwoty. Jeśli jednak nie jesteśmy w stanie regularnie odkładać podobnej sumy pieniędzy, powinniśmy mimo wszystko się nie poddawać i i tak starać się zorganizować lokatę. Po prostu włożyć gotówkę, najlepiej długoterminowo. Pozostawianie pieniędzy w domu jest najgorszym możliwym rozwiązaniem. Bank obraca pieniędzmi, więc choćby niewiele, ale zawsze ma się z tego jakiś odsetek i zawsze cokolwiek się na tym zarabia. A dzięki temu, że decydujemy się na lokaty, bank może udzielać klientom kredytów gotówkowych, hipotecznych czy konsolidacyjnych, zobacz ranking kredytów konsolidacyjnych - 17bankow.