Lokata bankowa, może zostać założona wraz z kontem bankowym, co jest powszechnym rozwiązaniem do tego stopnia, że wielu klientom banków wydaje się, że jest to obligatoryjne. Nie jest to jednak prawdą; konto bankowe można założyć razem z lokatą, ale nie jest to warunek absolutnie konieczny. Niemniej jednak, wiele banków przekonywać może swoich klientów, że jest to istotne. Istotne, jest to owszem, ale głównie dla... samego banku. Czasem, korzystne także i dla samego klienta banku, ale by o tym się dowiedzieć, konieczne jest już indywidualne rozpatrzenie oferowanych przez bank możliwości nawiązania współpracy.

Głównym powodem, dla którego wielu klientów bankowych zastanawia się, czy połączyć lokatę z kontem jest większe oprocentowanie niż w porównaniu z uruchomieniem samej tylko lokaty bankowego. Tak oto, bardziej zostajemy związani z bankiem, ale rosną za to nasze szanse na zgromadzenie większych ilości kapitału. Najwyższe nawet oprocentowanie uśpić nie powinno jednak naszej czujności; zdarza się, że oferty przeznaczone są tylko dla określonej grupy klientów, jak przykładowo, dla klientów nowych. W licznych bankach, nowy klient może uruchomić samą tylko lokatę bankową, bez konieczności założenia także i konta. Niemniej jednak, po czasie trwania porozumienia, warunki często ulegają zmianie. Klient, przestaje być już klientem nowym, a jego oferta nie będzie już tak korzystna jak dotąd, z uruchomieniem jedynie lokaty. Z wielu ofert, skorzystać można tylko jeden raz, przy czym, zwykle dotyczą one tylko klientów w banku nowych. Istotne jest, by upewnić się, czy aby na pewno zdołamy jeszcze, kolokwialnie mówiąc, załapać się do korzystnej oferty, która nas interesuje. W wielu przypadkach, kiedy oferta już spełni oczekiwania klienta banku, do tego stopnia, że postanowi skorzystać z niej ponownie, czekać będzie na niego nie małe zdziwienie: aby uzyskać te same warunki dotychczasowej, satysfakcjonującej nas umowy, korzystne będzie założenie już w banku tym także i konta bankowego.

Koszt posiadania rachunku bankowego, czyli inaczej mówiąc konta, nie jest wysoki, ale bywa dość istotną przeszkodą, gdy intencją naszą jest pozyskanie możliwie jak największych korzyści z inwestowania. Koszta, nie są może duże, ale ukryć nie da się, że są one odczuwalne. Tym samym, rachunek bankowy może działać w niektórych przypadkach na zasadzie kotwicy, która ciągnie inwestycje w dół, niezależnie od siły napędowej lokaty. Warto zatem, poszukać rachunku, który będzie darmowy nie tylko w początkowym okresie posiadania porozumienia z określonym bankiem, ale przez cały tak naprawdę czas. Jeszcze przed podpisaniem umowy z bankiem, przysługuje nam prawo do zadawania pytań o absolutnie wszystko, co nas w danej chwili nurtuje. Wówczas, możemy wycofać się w dowolnym momencie, by spróbować szczęścia w innym banku lub pozostać w tym samym banku, ale jednocześnie, wybrać inną zupełnie lokatę, która spełniać będzie w większym stopniu nasze oczekiwania.

Zarabiać można na różne sposoby. Pierwszym i podstawowym sposobem jest bez wątpienia praca. Jeśli nie będziemy pracować, raczej powinniśmy się spodziewać tego, że nie będziemy zarabiać. Chyba że mamy tak dużo pieniędzy, że praca nie będzie nam potrzebna do tego, żeby utrzymać się z oszczędności, a oszczędności będą tak wysokie, aby nieustannie mieć odsetki, z których każdego miesiąca da się spokojnie wyżyć. Zarabianie wtedy jest czystą przyjemnością, bo właściwie nic nie trzeba robić, tylko rozsądnie korzystać odsetek. Oczywiście takie życie jest marzeniem każdego człowieka, niemniej jednak z rzeczywistością nie ma znów aż tak wiele wspólnego. Prawda jest bowiem taka, że najczęściej musimy pracować, i to ciężko, aby zarobić i aby w ten sposób móc powiązać koniec z końcem. Możemy jednak zarabiać nie tylko pracując, ale jeszcze dodatkowo, na kilka różnych sposobów. Jednym z tych sposobów jest bez wątpienia odkładanie pieniędzy na lokatę. Dzięki temu każdego miesiąca siłą rzeczy będziemy zmuszeni do oszczędzania. To po pierwsze. Po drugie, nasza oszczędność będzie mnożona, ponieważ lokata, w którą zainwestujemy, jest odpowiednio oprocentowana. Oznacza to, że każdego miesiąca nasze oszczędności wzrosną o określony odsetek, stopę procentową.

Bardzo wiele zależy od tego, jak wiele jesteśmy w stanie zainwestować na początku i ile włożymy środków na lokatę właśnie w tamtym momencie. Tak się bowiem składa, że im więcej mamy w pierwszym etapie zakładania najlepszej lokaty 2019 na www.moja-skarbonka.pl, tym jesteśmy w stanie więcej na niej zarobić, tym większy jest bowiem odsetek i większa oszczędność każdego kolejnego miesiąca. Odsetki naliczane są w trybie comiesięcznym (warto to sprawdzić, ponieważ nie każda lokata takiego typu naliczanie proponuje – jeśli jednak tak jest, jesteśmy prawdziwymi szczęściarzami), a co za tym idzie kwota powiela się każdego miesiąca i każde kolejne odsetki dolicza się do tej powiększonej kwoty. Niemniej jednak musimy mieć równocześnie świadomość tego, że na samej lokacie najczęściej nie da się zarobić wystarczająco dużo, aby na przykład starczyło nam na życie. Dlatego też powinniśmy brać to pod uwagę i jednocześnie nieustannie pracować. Takie rozwiązanie jest najlepsze, bo i daje najwięcej nie tylko satysfakcji, ale wymiernych efektów. Natomiast sama kwestia oszczędności jest bardzo ważna i trzeba się go uczyć właściwie bez przerwy po to, żeby móc nieustannie z tego czerpać korzyści. Bądźmy więc zadowoleni z tego, co robimy i działajmy oszczędnie oraz z głową – to przyniesie nam najlepszy zarobek.

Różnorodność instrumentów dłużnych, w tym obligacji, zmusza nas do koniecznych uogólnień polegających na tym, że skupiamy się na obligacjach typowych dla Polski to znaczy: sprzedawanych po cenie emisyjnej równej lub wyższej od wartości nominalnej, w których kupony są wypłacane po roku lub w wypadku obligacji trzyletnich kwartalnie.

Lokata depozytowa w banku również nie jest obarczona ryzykiem operacyjnym. Także ryzyko finansowe nie jest wysokie, o ile bank posiada gwarancje Skarbu Państwa. Podobnie jak w przypadku obligacji czy pożyczek dłużnych, dochodem z kapitału są tu odsetki (depozyt w zasadzie jest formą pożyczki dla banku). Przy lokatach długoterminowych odsetki zazwyczaj wypłacane są łącznie z wycofaniem wkładu depozytowego, natomiast ich naliczanie odbywa się przy zastosowaniu procentu składanego. Przez cały okres udostępnienia kapitału jego dawca nie osiąga korzyści. Wartość dochodowa obejmuje kapitał wyjściowy i skapitalizowane odsetki. Lokata depozytowa jest w naszym wypadku najbezpieczniejszą formą zainwestowania kapitału.

Porównując ze sobą różne formy zagospodarowania zasobów finansowych przy wykorzystaniu rachunku zmiennej wartości pieniądza, niezbędne jest przyjęcie dwóch podstawowych założeń. Po pierwsze wyjściowa wartość kapitału dla rozpatrywanych wariantów powinna być jednakowa. Po drugie okres obliczeniowy (czas zaangażowania kapitału) musi być identyczny. Różnice między wariantami, obok wspomnianych już form uzyskiwania korzyści finansowych (nadwyżka finansowa, odsetki, dywidendy, wzrost ceny rynkowej akcji) sprowadzają się do tego, czy możliwe jest reinwestowanie dochodów otrzymywanych w poszczególnych okresach, czy też nie. Praktycznie, brak możliwości reinwestowania dotyczy jedynie długoterminowej lokaty bankowej. Z teoretycznego punktu widzenia dopuszczalne jest jednak przyjęcie założenia o przeznaczaniu dochodów na cele konsumpcyjne i w tym przypadku problem reinwestycji w rachunku porównawczym w ogóle nie jest rozważany.

Podejmowanie decyzji o wyborze formy zagospodarowania zasobów finansowych z uwzględnieniem zmiennej wartości pieniądza w czasie opiera się na wykorzystaniu odpowiednich formuł matematycznych. Konstrukcja formuł zależy od tego czy posługujemy się techniką kapitalizacji czy techniką dyskontowania, to znaczy, czy określamy wartość przyszłą strumieni pieniądza, czy też ich wartość aktualną. Wartość przyszła jest to wartość kwoty pieniężnej uzyskanej z zainwestowanego kapitału wyjściowego w przyszłości, przy założeniu określonego systemu kapitalizacji odsetek otrzymywanych od tego kapitału.

Bez względu na to, jaki rodzaj oszczędzania nas interesuje, jakiegokolwiek byśmy się nie podjęli, będziemy już o krok dalej od tych osób, które powtarzają nieustannie, że chciałyby mieć więcej pieniędzy i posiadać oszczędności, ale nie są wystarczająco zmobilizowane do tego, by cokolwiek z tym fantem zrobić. To pierwsza rzecz. Drugą rzeczą jest fakt, że lokat, które są jedną z form oszczędzania, istnieje tak naprawdę całe mnóstwo. Co zatem zrobić, którą wybrać, aby przekonać się, że dokonało się najbardziej właściwego wyboru? Przede wszystkim umieć sobie odpowiedzieć na pytanie, w jakim celu zakładamy taką lokatę oraz na co konkretnie chcemy oszczędzić. Jedni mają plan bardziej krótkoterminowy, inni długoterminowy i nie oszczędzają na nic konkretnego, a chcą mieć raczej rezerwy gotówki na czarną godzinę. Tak czy inaczej jakiekolwiek nie byłyby nasze pobudki, powinniśmy pamiętać, że aby oszczędzać, trzeba to po prostu robić systematycznie, regularnie i z głową. Lokata bankowa wydaje się do tego celu stworzona idealnie.

Oszczędzanie na co dzień

Dzięki lokacie możemy oszczędzać na co dzień. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim to, że jeśli zdecydujemy się na typ lokaty, w której niejako zmuszeni jesteśmy do tego, aby każdego miesiąca dokładać jakąś kwotę, siłą rzeczy zaoszczędzimy. Takiego typy forma odkładania pieniędzy jest bardzo pozytywna również z innego względu. Decydując się na lokatę, która ma wyłącznie gromadzić środki, ale nie jest nastawiona na to, żeby je dokładać regularnie do konta, trzeba mieć świadomość, że oprocentowanie nie będzie znów aż tak wysokie. Natomiast jeśli zdecydujemy się na otworzenie konta, a konkretniej lokaty właśnie takiej, na którą każdego miesiąca będziemy musieli coś dokładać, choćby symboliczne pięćdziesiąt złotych, wówczas z całym przekonaniem oprocentowanie, jakie będzie nam oferowane, znacznie się zwiększy. Wówczas możemy obliczyć, w jakim czasie ile zaoszczędzimy, a jednocześnie, ile dodatkowo „zarobimy” dzięki odsetkom.

Oszczędzanie długoterminowe

Najlepszym długoterminowym oszczędzaniem jest właśnie takie, które zmusza nas do odłożenia każdego miesiąca określonej kwoty. Jeśli jednak nie jesteśmy w stanie regularnie odkładać podobnej sumy pieniędzy, powinniśmy mimo wszystko się nie poddawać i i tak starać się zorganizować lokatę. Po prostu włożyć gotówkę, najlepiej długoterminowo. Pozostawianie pieniędzy w domu jest najgorszym możliwym rozwiązaniem. Bank obraca pieniędzmi, więc choćby niewiele, ale zawsze ma się z tego jakiś odsetek i zawsze cokolwiek się na tym zarabia. A dzięki temu, że decydujemy się na lokaty, bank może udzielać klientom kredytów gotówkowych, hipotecznych czy konsolidacyjnych, zobacz ranking kredytów konsolidacyjnych - 17bankow.

Lokaty aktualnie cieszą się naprawdę ogromną popularnością, odpowiedź jest prosta, świetne rozwiązanie na oszczędności. Dokładnie, dawniej nie było takich możliwości, wiele jednak od tego czasu się zmieniło i można zamrozić swoje finanse z gwarancją pełnego bezpieczeństwa. Dokładnie, lokaty nie niosą za sobą żadnego ryzyko, nie jedna osoba wyszła na tym naprawdę bardzo korzystnie. Oczywiście przed podjęciem jakiegokolwiek kroku pierw trzeba się zorientować, nie codziennie przecież otwiera się lokaty, stąd też odpowiednie nastawienie, to znaczy dojrzałe, świadome, jest jak najbardziej na miejscu. Z każdym rokiem jest coraz to więcej propozycji pod tym kątem, instytucje bankowe walczą o klientów. Teraz funkcjonuję się na wysokim poziomie, ludzie posiadają środki, przychodzi refleksja na oszczędzanie, lokata w tym przypadku jest tak zwanym strzałem w dziesiątkę.

Lokaty to poważna decyzja, zatem to naturalne, że takowe też powinno być podejście. Zaleca się zapoznać z tym pojęciem, co się wyróżnia. Przede wszystkim czas, krótkoterminowe i długoterminowe, mowa jest tu o kilku miesiącach jak też latach tj. do 6 lat. Kiedy są początki zaleca się wybrać tę pierwszą, zwyczajnie, aby się zorientować na czym temat polega, to jest nic innego jak tylko inwestowanie w bezpieczeństwo. Dopiero później gdy umowa będzie zadowalająca można ją świadomie przedłużyć. Lokata standardowa to jest, dla młodych osób w sam raz, idealne rozwiązanie, ponieważ wykłada się mały kapitał finansowy a odsetki rosną. Rzecz jasna nie są jakieś ogromne, lecz to zawsze coś, świetne zapoznanie się z tym środowiskiem. Wystarczy kilka stówek, aby stać się klientem. Zamrażanie pieniądza to ciekawy pomysł, jeszcze jakiś czas temu rzecz jasna nie miałby racji bytu, ale teraz jest zupełnie inaczej zatem nic jak tylko z tego czerpać korzyści już od najmłodszych lat. W przypadku e-lokaty głównym czynnikiem jest Internet, to znaczy wszelkie formalności przebiegają właśnie tą drogą. Wygoda, to jest podstawa, nie ma żadnych problemów, gdyż dostęp do nowoczesności ma praktycznie każdy. Za jednym rzutem można pobrać ciekawe wiadomości i zdecydować się na tego rodzaju oszczędzanie. Dlaczego jeszcze kilka lat temu ciężko było cokolwiek osiągnąć? Odpowiedź jest taka prosta, funkcjonowało się na skromnym poziomie, klientów właściwie nie było. Okres diametralnie się zmienił i nie pozostaję nic innego jak tylko z tego faktu korzystać. Lokata dynamiczna jest już dla bardziej doświadczonych klientów, to znaczy tych, którzy na tym podłożu działają już dłuższy czas. Można tez liczyć na przywileje, czyli wyższe oprocentowanie, bo w tym przypadku jest ono zmienne, oraz dostęp do środków w razie nagłych okoliczności. Z każdym rokiem klientów przybywa, bo też instytucję bankowe starają się zadowolić, w pełni usatysfakcjonować zainteresowanych. Ostatnią lokatą naprawdę wartą uwagi jest nocna. Zgadza się, pieniądz robi kolejny właśnie w porach późniejszych, w ciągu dnia wszystkie środki są dostępne dla klienta. Ten sposób na samym początku wzbudzał lekkie kontrowersje, było sporo znaków zapytania, ale z czasem to się unormowało. Kto by pomyślał, że przyjdzie taki ciekawy okres, każdy klient ma gwarancję pełnej satysfakcji.

Zaleca się przeanalizować dokładnie temat, ściśle zapoznać z pojęciem lokaty bankowe i w razie chęci zdecydować się na taki krok. Nie ma się czego bać, skoro mnóstwo osób wychodzi na takich inwestycjach korzystnie to coś w tym jest. Lokaty bankowe to dobre rozwiązanie, naprawdę warto spróbować.