Normy udzielania kredytów zmieniły się po aktualizacji ustawy o kredycie hipotecznym. Jakimi zasadami kierują się banki przy obsłudze konsumentów potrzebujących pieniędzy na nową nieruchomość?

Doprecyzowano kwestie, jakie instytucje posiadają w ofercie kredyt hipoteczny. To banki krajowe, zagraniczne, a także Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo – Kredytowe, w skrócie SKOK-i. Kredytu hipotecznego nie udzieli natomiast parabank i wszelkie instytucje z sektora pozabankowego. Aktualizacja ustawy o kredycie hipotecznym zmieniła również zaufanie do pośredników kredytowych, ponieważ ten zawód znalazł się w strukturze regulacji Komisji Nadzoru Finansowego. Aby prowadzić podobną działalność agent kredytowy podlega rejestracji i drodze egzaminacyjnej (jeżeli nie posiada wyższego wykształcenia kierunkowego). Praktycznie połowa wszystkich umów kredytowych przechodzi przez ręce pośredników, co wyraźnie mówi o podniesieniu zaufania konsumentów.

Kredytobiorca otrzyma kredyt hipoteczny w złotówkach, czyli w walucie zarobkowania, a nie w walutach obcych, co jeszcze kilka lat temu stanowiło powszechną procedurę. Problem „frankowiczów” nie powróci już do sektora bankowości detalicznej, co dobrze wróży stabilności obsługi klientów, nawet z wysoką zdolnością kredytową. Ograniczenie kredytów hipotecznych w walutach obcych to dobre posunięcie, ponieważ wiele banków naraziło się na procesy grupowe, czy na monitoring rzeczników praw konsumenta. Aktualizacja ustawy o kredycie hipotecznym wymusza w pewnym sensie stosowanie dobrych praktyk obsługi klienta, również przez pośredników.

Bardzo istotna zmiana to ostateczna decyzja kredytowa wydawana przez banki. Instytucja finansowa nie wycofa się już po wydaniu pozytywnej decyzji zgodnie z uwarunkowaniami ustawowymi. Banki dopasowały się do tego przepisu poprzez rozszerzenie procesu weryfikacji na wstępną i docelową. To najpopularniejsza strategia ograniczenia ryzyka przy kredytach hipotecznych. Dochodzi do tego zakaz sprzedaży wiązanej bez poinformowania konsumenta o szczegółach ewentualnych preferencji przy spłacie kredytu hipotecznego. To ważna wiadomość, ponieważ klauzule niedozwolone w umowach kredytowych już praktycznie nie występują. A jeżeli występują stanowią podstawę do natychmiastowego rozwiązania umowy.