Profesjonalna ocena firmy pożyczkowej leży w interesie pożyczkobiorcy. Duże nasycenie rynku parabankami wymusza właściwe podejście do analizy wiarygodności. W artykule poznasz najważniejsze techniki oceny wiarygodności firm pożyczkowych, co umożliwi lepsze korzystanie z oferty kredytów krótko lub długoterminowych.

W jaki sposób podchodzić do analizy firmy pożyczkowej?

Firmy pożyczkowe to sektor obecnie coraz bardziej regulowany prawnie. Obecnie każda firma pożyczkowa charakteryzuje się strukturą spółki, a nie profilem jednoosobowej działalności gospodarczej. Dane firmy pożyczkowej sprawdzisz zatem w najpopularniejszych rejestrach działalności gospodarczej. Warto analizować wysokość kapitału zakładowego. Im większa firma pożyczkowa, tym z reguły lepiej z punktu widzenia przyśpieszenia procedur wypłaty środków. Na krajowym rynku pożyczkowym znajdziesz firmy na bazie krajowego lub zagranicznego kapitału. Niektóre z korporacji pożyczkowych funkcjonują na giełdach papierów wartościowych w przestrzeni międzynarodowej, co ułatwia monitorowanie aktualnej sytuacji ekonomicznej. Kolejna kwestia dotyczy badania zgodności regulaminów firm pożyczkowych ze standardami ustawy o kredycie konsumenckim. Jeżeli firma pożyczkowa nie zdradza wskaźnika rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania lub stosuje w regulaminach klauzule niedozwolone lepiej zrezygnować z podobnej współpracy.

Lista ostrzeżeń i potencjał obserwacji instytucji związanych z rynkiem pożyczkowym

Związek Firm Pożyczkowych w Polsce prowadzi własny program oceny wiarygodności pożyczkodawców. Jeżeli firma pożyczkowa spełnia wymagania ZFP to bardzo dobrze z perspektywy pożyczkobiorcy. Przed zaciągnięciem pożyczki gotówkowej sprawdź listy ostrzeżeń. Zobacz, czy przeciwko firmie pożyczkowej nie toczy się postępowanie. Takie informacje znajdziesz, np. na witrynach Związku Firm Pożyczkowych, czy Komisji Nadzoru Finansowego. Oceń, czy firma pożyczkowa posiada oddziały stacjonarne, mobilne i internetowe oraz pod iloma brandami działa. Jedna firma pożyczkowa posiada bardzo często kilka stron do obsługi klienta. Warto na ten punkt uważać, aby prawidłowo dywersyfikować oferty. Rozmawiaj też z niezależnymi pośrednikami na rynku kredytowym, ponieważ dokładnie wiedzą, z jakich firm korzystać, aby bezpiecznie spłacać zobowiązanie. Pośrednik na rynku kredytowym połączy cię nie tylko ze standardowymi pożyczkodawcami, ale również z inwestorami indywidualnymi.

Wiarygodność punktuje w oczach klientów

Firma pożyczkowa, która przedstawia pełne informacje o zobowiązaniu, posiada jasne regulaminy i prosty system współpracy zdobywa szybko popularność. Dzięki wielu zmianom prawnym w ostatnich latach z rynku odeszło wiele nieuczciwych i mocno podejrzanych podmiotów. Nawet Komisja Nadzoru Finansowego coraz częściej informuje o nieprawidłowościach branżowych oraz ostrzega konsumentów. Świadome zaciąganie kredytów gotówkowych to dobra praktyka i ochrona budżetu domowego.